ESD-golv

ESD är en förkortning för: Electro Static Discharge och innebär ett golv som är elektriskt avledande. Inom elektronikindustrin kan statisk elektricitet orsaka problem och det är därför av yttersta vikt att ett industrigolv är antistatiskt och elektriskt avledande. Vi erbjuder ESD-golv i olika tjocklekar och färger. ESD-golvet är precis som alla våra andra golv löslagt och kräver endast en plast och en konduktiv tejp vilket gör att även våra ESD-golv går snabbt och är enkla att lägga.

Våra golvplattor är tillverkade för att vara elavledande. Här nedanför kan du se våra ESD-golv!

1 produkt