Skolgolv klickgolv

Skapa olika områden med färger och låt pedagogiken synas även på golvet – med hjälp av modulgolv.